všichni koně z naší chovné stáje přechází do vlastnictví Virtuální jezdceké asociace

Červenec 2010