všichni koně z naší chovné stáje přechází do vlastnictví Virtuální jezdceké asociace

Srpen 2010