všichni koně z naší chovné stáje přechází do vlastnictví Virtuální jezdceké asociace

Září 2010